Úvodní text

V českých školách přibývá dětí, jejichž mateřštinou je jiný jazyk než čeština, často jazyk od češtiny hodně rozdílný.  Školy se s touto změnou musejí vyrovnávat, zejména pokud jde o výuku českého jazyka v multikulturních třídách. Proto potřebují znát, jak tyto děti mluví, a potřebují dobře připravené učitele.

BabylonProjekt Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk se školám snaží pomoci a zvyšuje šance dětí z jazykových minorit na překonání jazykové bariéry.  Projekt je zacílen na přípravu a inovaci vzdělávání studentů učitelství českého jazyka a literatury a dalších oborů, kteří budou pracovat s žáky, pro něž je čeština druhým jazykem. Výsledkem projektu bude podstatné zvýšení kvalifikace absolventů v dané oblasti a následně lepší připravenost žáků z jazykových menšin na společenskou integraci.

Cizinci na českých školách

Počet cizinců na českých školách ve školním roce 2008/2009 podle dat Českého statistického úřadu

cizinci na web1 Počty zahraničních studentů na různých typech škol - školní rok 2008/2009

Zdroj: ČSÚ

loga